DM100

חזרת לדף הבית

DM100 בנייה מחוספסת לאמינות וחיים ארוכים גוף בעל קיבולת גבוהה עם שטח יעד גדול לטעינה קלה חיים ארוכים פליטת מנוע מוסמך עם צריכת הדלק יוצאת דופן פיגור כפול נותן למפעיל את הבחירה של השימוש בלוחות דיסק מקורר או משדר הידרודינמית retarder עבור פעמים לגרור מהר שלבים בגודל מלא דלתות משני צדי המונית מציעים נגישות נוחה מחלקה מובילה rimpull עבור ביצועים יוצאי דופן טיפוסיים-קו אופציונלי קו הכונן עבור עבודה ספציפית

אודות המחבר