היגוי

רכבות היגוי ותנועה כל החלקים שלנו הקשורים היגוי ברכבת כונן כגון גלגלי ההגה ואת הכפתורים, מכסה המצמד, דיסקים תופים, דיסקים הילוכים אוטומטית, פירים ציר, דיפרנציאלי, פירים הכונן, הילוכים ו pinions, רדוקטורים, משאבות שידור שסתומים

אודות המחבר